Een tijdje geleden las ik op Nextconomy een artikel met de titel “4 redenen waarom freelancers de perfecte aanwinst zijn voor start-ups”. Ik beken dat ik niet zo’n fan ben van nieuwsbrieven, en de meeste met een half oog of zelfs helemaal niet bekijk, maar snel in de prullenbak laat belanden. Van de nieuwsbrief van Nextconomy lees ik meestal wel de grote lijnen, of de titels want he, freelance werken, dat is wat Yelski doet. En omdat wij start-ups stiekem toch als een van onze doelgroepen beschouwen, klikte ik door op deze titel.

De vier redenen

Zouden die redenen overeenkomen met wat wij aan onze klanten vertellen? Daar was ik vooral nieuwsgierig naar. Laten we de proef even op de som nemen.

  • Reden 1: je haalt snel expertise binnen. No need to explain. Uiteraard kent een freelance office-manager het klappen van de zweep en de kneepjes van het vak.
  • Reden 2: de kostprijs. Klinkt bekend. Je spaart met een freelancer een heleboel kosten uit en je betaalt enkel voor wat effectief gepresteerd wordt.
  • Reden 3freelancers love start-ups. Klopt ook. Als freelancer in een start-up kan je heel veel goed werk verrichten. Dat werken voor een start-up soms risicovol is en de doorgroeimogelijkheden niet vooraf duidelijk zijn, is voor een freelancer geen punt.
  • Reden 4snel schakelen. Inderdaad – dat is een sterkte van freelancers, ook door de expertise waarover ze beschikken.

Extra flexibel met een freelance office manager

Zelf zie ik een vijfde reden voor start-ups om in te zetten op freelance administratie: je behoudt je flexibiliteit. Dat een freelancer flexibel inzetbaar is, komt in het artikel van Nextconomy aan bod, maar bij Yelski leggen we daar veel meer nadruk op. Voor veel ondernemers en bij uitstek voor start-ups is wendbaarheid cruciaal. Je moet snel kunnen inspelen op de kansen die zich voordoen en het duurt een tijd voor de langere termijn zich aftekent. Dat gaat niet alleen over het aantal uren, maar ook en volgens ons vooral wat je aan een freelancer doorgeeft.

Neem nu de administratieve taken in de ruime betekenis van het woord. Facturen betalen en hopelijk ook opmaken is nodig in elk bedrijf. Maar wat als je plots groeit en mensen in dienst wil nemen? Dan is er nood aan iemand die de personeelsadministratie opvolgt. Of misschien loopt je verkoop heel goed. Wie volgt dan de sales admin op? Of het kan zinvol zijn dat er iemand bijspringt in je communicatie.

Veel freelance office managers zijn generalisten, ze weten veel van van alles en kunnen dus allerlei taken uit handen nemen. Dat geeft een start-up de kans om te experimenteren en zich niet vast te pinnen op 1 gespecialiseerd profiel. Is het pad van een start-up hobbelig of tekenen er zich veel bochten af? Geen probleem, een generalist volgt die gewoon. En meer nog, een generalist vindt dat zelfs leuk.

Sparringpartner

Bij Yelski zijn we graag de sparringpartner, het klankbord van een ondernemer. Waar liggen de noden en hoe vul je die best in? Door eerst te werken met een freelance office manager kan je de taken die er liggen in kaart brengen, zonder vooraf een keuze te maken. We kunnen ook samen bekijken wanneer het interessant wordt om aan te werven, bv. omdat de workload groter wordt. Of omdat een specifiek takenpakket duidelijk vorm krijgt en vlot overgedragen kan worden aan iemand vast in dienst of aan een andere freelancer die daar meer in gespecialiseerd is.

Als de samenwerking met een start-up afloopt, is dat meestal omdat uiteindelijk toch de stap naar een vaste aanwerving gezet wordt. Wij blijven dan supporter aan de zijlijn, blij dat we hebben kunnen bijdragen aan hun groei. En soms kruisen onze wegen opnieuw, als er weer taken uit te besteden zijn, waarmee een start-up eerst wat wil experimenteren, alvorens zich vast te pinnen. Of om een piek op te vangen.

Zin om hierover van gedachten te wisselen? Contacteer ons, we luisteren!

Meer lezen?

Freelance Plugin voor ondernemers en organisaties 

Laat van je horen of stel ons je vraag!

Of bel ons op, we luisteren!


Partner in tekst


Rechterhand voor ondernemers


Operationele support