Je wilt freelancen. Dan wil je zeker ook weten wat moet en wat mogelijk is?

Praktisch

In de opstartfase zijn er een aantal praktische zaken die je in orde dient te brengen omdat je als freelancer, het statuut van ‘zelfstandige’ aanneemt:

  • Eerst en vooral sluit je je aan bij een sociaal secretariaat als zelfstandige. Je zal immers – minstens trimestrieel – sociale zekerheidsbijdragen moeten betalen op uw inkomsten als freelancer.
  • Daarnaast zal je ook een ondernemingsnummer en een btw-nummer moeten aanvragen: het ondernemingsnummer vraag je op via het ‘ondernemingsloket’ dat gelieerd is aan je sociaal secretariaat. Dit ondernemingsloket kan je ook bijstaan bij het aanvragen van je btw-nummer. Als freelancer verleen je ‘diensten’ en zal je btw-plichtig zijn. Je btw-nummer is hetzelfde nummer als je ondernemingsnummer.
  • Als startende zelfstandige zal je ook een professionele rekening moeten openen.

Plichten

Ook tijdens de uitvoering van je freelance activiteit er een aantal verplichtingen die je in acht dient te nemen:

  • In een eerdere bijdrage werd er reeds op gewezen dat wanneer je als freelancer diensten gaat verlenen in de onderneming van de opdrachtgever, je je net als werknemers van de opdrachtgever dient te onthouden van discriminatie, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en geweld.
  • Het kan ook voorkomen dat in je freelance overeenkomst een niet-concurrentiebeding of een confidentialiteitsbeding zijn opgenomen. Het niet-concurrentiebeding verbied je om gedurende een welbepaalde periode bij een concurrent aan de slag te gaan en/of om werknemers van de opdrachtgever af te werven en/of een concurrerende activiteit op te starten na beëindiging van de freelance overeenkomst. Een confidentialiteitsbeding verplicht je om gevoelige informatie die je tijdens de uitvoering van de freelanceovereenkomst over je opdrachtgever te weten komt geheim te houden.
  • Een andere verplichting heeft te maken met het opstellen van facturen. Deze dienen in regel te zijn met de btw-wetgeving, iets waar je boekhouder je zeker bij kan helpen.

Rechten

Naast deze verplichtingen zijn er natuurlijk ook rechten die u als freelancer geniet:

  • Zoals de btw recuperatie van aangekochte goederen die je voor professioneel gebruik aanwendt
  • Het belangrijkste voordeel en verschil ten opzichte van een werknemerscontract is dat je een zeer grote contractvrijheid geniet, waarbij je per project kan kiezen met wie, voor hoelang en onder welke financiële voorwaarden je een contract wenst te sluiten. Hierdoor kan je – in vergelijking met een gewone werknemer – onder meer veel gemakkelijker je tijdsbesteding gaan beheren. Net daarom is ook het belangrijk om de samenwerkingsvoorwaarden in je freelance overeenkomst helder en duidelijk te verwoorden.

Dit artikel werd geschreven door Soetkin Crabbe, [email protected].